Jak wygląda matura z języka hiszpańskiego?

Matura nie bez powodu nazywana jest egzaminem dojrzałości. Uzyskanie z niej dobrych wyników jest przepustką do studiowania na wymarzonym kierunku, a w przyszłości do znalezienia dobrej pracy. Aby ją zdać, należy przystąpić do obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Jednym z języków obcych, coraz chętniej wybieranych przez maturzystów, jest hiszpański.

Matura z hiszpańskiego – co warto wiedzieć?

Język hiszpański można zdawać na maturze na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Poziomy rozszerzony i dwujęzyczny dotyczą zaawansowanej znajomości języka, ale i tak różnią się jeszcze stopniem trudności. Wyższy stopień zaawansowania znajomości języka zakłada egzamin dwujęzyczny, w którym to nawet polecenia do zadań formułowane są po hiszpańsku. Najczęściej przystępują do niego osoby ze znajomością języka na poziomie B2+ i C. W przypadku poziomu rozszerzonego to natomiast B/B2.  Różnica między tymi egzaminami dotyczy też czasu ich trwania oraz maksymalnej punktacji.

Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut, a za poprawne wykonanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin na poziomie dwujęzycznym z kolei trwa 180 minut, a jego maksymalna punktacja wynosi 60. Dla porównania na rozwiązanie zadań z podstawowej matury z języka hiszpańskiego maturzyści mają 120 minut. Językowe egzaminy maturalne dotyczą 4 stopni znajomości języka obcego. W każdym przypadku mowa o:

  • rozumieniu ze słuchu,
  • rozumieniu tekstów pisanych,
  • znajomości środków językowych,
  • umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, takich jak np. list nieformalny i formalny, rozprawka czy artykuł.

Nauka języka hiszpańskiego do matury musi więc obejmować wszystkie te kwestie. Szkolne przygotowanie do matury z języka obcego zwłaszcza na poziomie rozszerzonym zwykle okazuje się niewystarczające. Z tego powodu wielu rodziców decyduje się na korepetycje. Zajęcia dodatkowe online przygotowujące do egzaminu dojrzałości oferuje m.in. Szkoła językowa GATA.