Regulamin

telefon w dłoniach

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem kursów online, a także lekcji indywidualnych i zajęć grupowych.

 

Kursant:

 • Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez wiadomość na facebooku lub e-mail. Należy zgłosić chęć udziału w konkretnym kursie lub terminie, podać adres e-mail oraz numer telefonu.
 • Wymagana jest płatność z góry, za konkretną liczbę godzin lekcyjnych zaplanowaną w miesiącu, w którym rozpoczyna się nauka.
 • Przed rozpoczęciem nauki należy przesłać potwierdzenie przelewu.
 • Zajęcia indywidualne oraz grupowe indywidualnie dostosowane do potrzeb kursantów można odwołać do 5h przed lekcją, co skutkuje przeniesieniem ich na inny termin lub wydłużeniem terminu kolejnej płatności. W przypadku niedotrzymania terminu zajęcia przepadają.
 • Jeśli wszyscy uczestnicy kursu grupowego, organizowanego przez szkołę, nie pojawią się na zajęciach, lekcja przepada. W przypadku gdy na zajęciach będzie 1 osoba, zajęcia odbywają się, a nagranie z lekcji jest udostępniane pozostałym członkom grupy.
 • Szkoła nie zwraca opłat za niewykorzystane zajęcia w danym miesiącu. Każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz nagrania z lekcji.
 • Całkowita rezygnacja z uczestnictwa może zostać zgłoszona z końcem każdego miesiąca. Chęć rezygnacji z kursu grupowego organizowanego przez szkołę, należy zgłosić 5 dni przed końcem danego miesiąca.
 • Każdy nowy kursant ma możliwość odbycia 20-minutowej, darmowej lekcji próbnej.

 

Szkoła:

 • Szkoła zapewnia opłaconą platformę zoom oraz materiały dydaktyczne.
 • Szkoła zakłada dla uczestników google classroom, na którym udostępnia materiały oraz nagrania z lekcji. Materiały są publikowane w ciągu 36 po zajęciach.
 • W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć przez lektora prowadzącego, szkoła stara się zapewnić zastępstwo. Jeśli zajęcia z jakiegoś powodu nie odbędą się, szkoła nie pobiera opłaty za lekcje (odpowiednia kwota przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy lub zostaje zwrócona na konto kursanta).
 • Jeśli anulacja zajęć zostanie ogłoszona później niż 5 godzin przed zajęciami, szkoła rekompensuje stratę dodatkową lekcją gratis.